dbleasing
 
Финансова институция с удостоверение № BGR00174 на БНБ
 
www.dbleasing.eu
dbleasing
tel: (+359 2) 958 7557
mobile: (+359) 884 478890
 
BG: Бул. България 58 вх.С ет.4 София
 
ТАРИФА за таксите и комисионните, събирани от „Ди Би лизинг” ЕООД
 
ОБЩИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ (ОДУ) ПО ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
 
ОБЩИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ (ОДУ) ПО ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА